Biolik Grzegorz

Zdjęcie

Urodził się w 1961 roku w m. Bielsko Biała

W 1980 roku jako student Akademii Rolniczej w Lublinie był zaangażowany w kolportaż wydawnictw bezdebitowych, których posiadanie i rozpowszechnianie było wówczas w Polsce prawnie zabronione. Wtedy również nawiązał kontakt ze środowiskiem lubelskiej opozycji antykomunistycznej. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności opozycyjnej. Zajmował się drukiem podziemnego pisma pt. „Informator Nauczycielski” oraz „Solidarność Nauczycielska”. Pozyskiwał także materiały poligraficzne oraz nielegalne wydawnictwa z innych regionów kraju m.in. z Krakowa i Warszawy. W 1983 roku rozpoczął współpracę z redakcją podziemnego wydawnictwa pt. „Biblioteka Informatora”, z redakcją Niezależnego Pisma Młodych Katolików pt. „Spotkania” i z lubelskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. Jego działalność opozycyjna trwała nieprzerwanie do 1987 roku. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.