Adamczyk Stanisław

Zdjęcie

Urodził się w 1952 roku w Chrząstawie Wielkiej.

Był członkiem NSZZ ,,Solidarność” związanym z tzw. Grupą Jelczańską, działającą na terenie Jelczańskich Zakładów Samochodowych w Jelczu. W ramach prowadzonej działalności zbierał składki pieniężne na działalność związkową i kolportował wydawnictwa podziemne w tym m.in: ,,Gross Rosen”, ,,Z Dnia na Dzień”, ,,Solidarność Walcząca” ,,Tygodnik Wojenny”, ,,Podaj Dalej”. W maju 1982 roku został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Nysie, gdzie przebywał do lipca 1982 roku. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność konspiracyjną i był rozpracowywany przez SB. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 453/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.