Adamska Grażyna Teresa (Szczecin)

Zdjęcie

Urodziła się w 1953 roku w m. Szczecin

Jako uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Fabryce Urządzeń Budowlanych „Bumar-Hydroma” zaangażowała się w wydarzenia Grudnia′70. 17 grudnia 1970 roku, uczestniczyła w starciach ulicznych z milicją pod siedzibami KW PZPR, KWMO i Miejskiej Rady Narodowej. W lipcu 1971 roku rozpoczęła pracę w Fabryce Maszyn Budowlanych „Zremb-Famabud” w Szczecinie i włączyła się w działalność konspiracyjną na terenie zakładu pracy. Nawiązała wówczas kontakt z działaczami podziemnej struktury związkowej w Stoczni Szczecińskiej im. „Warskiego”. Została łączniczką obu zakładów, zajmowała się także kolportażem ulotek i podziemnych wydawnictw. W sierpniu 1980 roku brała aktywny udział w strajku okupacyjnym na terenie FMB „Zremb-Famabud”, została współtwórczynią Komisji Robotniczej i wstąpiła do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, Grażyna Teresa Adamska brała udział w strajku okupacyjnym w swoim zakładzie pracy oraz została współorganizatorką podziemnej struktury „Solidarności”. Za swoją antysocjalistyczną działalność, we wrześniu 1982 roku, została zmuszona przez kierownictwo „Famabudu” do zwolnienia się z pracy na własną prośbę. Była zastraszana, przesłuchiwana i poddawana rewizjom przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Po odejściu z „Famabudu” rozpoczęła pracę w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie. Tam również zaangażowała się w działalność konspiracyjną podziemnej „Solidarności” zajmując się szczególnie ustalaniem form protestów i metod kolportażu nielegalnych wydawnictw takich jak: „Jedność”, „Solidarność Walcząca”, „Grot” czy „Tygodnik Wojenny Pomorza Zachodniego”. Organizowała kontrpochody pierwszomajowe w 1982 roku i w 1983 roku. Od 17 sierpnia do 3 września 1988 roku brała udział w strajku okupacyjnym na terenie Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskiech i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie. Była także współzałożycielką Stowarzyszenia „Grudzień′70 i „Styczeń′71”. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 303/2018 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.