Alama Andrzej Jan

Zdjęcie

Urodził się 17 kwietnia 1958 roku w Warszawie.

Od 1980 roku był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Graficznych „Tamka” w Warszawie, gdzie drukował czasopismo „Solidarność «Tamka» ZG”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w marcu 1982 roku, został członkiem sekcji Grupy Specjalnej Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarności” (Grupa Waldemara Różyckiego ps. „Suchy” – późniejsze Grupy Oporu „Solidarni”). Brał udział w kolportowaniu prasy i wydawnictw podziemnych. Do końca 1983 roku był współpracownikiem środowiska Ruchu Młodej Polski. Uczestniczył w akcjach antykolaboracyjnych, ulotkowych i transparentowych. Malował na murach i mostach hasła antykomunistyczne, brał czynny udział w manifestacjach i demonstracjach antyreżimowych. Na ulicach Warszawy ustawiał drewniane krzyże z tabliczkami dedykowanymi m.in. „Ofiarom represji władzy ludowej”, „Ofiarom Katynia”, „Ofiarom Grudnia”. Był zaangażowany w zamach na teatr „Syrena”, który miał miejsce 29 października 1982 roku. Ukończył specjalny kurs ratowników medycznych. Od jesieni 1983 roku był członkiem Grupy Specjalnej „Armenia” (ps. „Kolbe”), emitował audycje Radia „Solidarność”, uczestniczył w akcji „Most-Grobla 1986”. 8 marca 1989 roku brał udział w akcji uderzeniowej na kolumnę ZOMO na ul. Międzyparkowej w Warszawie. Na przełomie 1986 i 1987 roku wstąpił do warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Został zaprzysiężony w obecności Jadwigi Chmielowskiej i Macieja Frankiewicza. Pełnił funkcję kolportera „Głosu Solidarności” i „Horyzontu”. Na podstawie postanowienia Prezydenta RP nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności. Został również odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Grup Oporu „Solidarni”.