Ancypo Mirosław Peter (Szwecja)

Zdjęcie

Urodził się w 1962 roku.

Ekonomista. W 1981 roku wyjechał do Szwecji. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w strukturach Komitetu Poparcia „Solidarności” w Lund. W latach 1983 – 1990 był pracownikiem Independent Polish Agency. W tym okresie wspierał również działalność „Solidarności Walczącej” razem z Marianem Kalatem i Józefem Lebenbaumem. W późniejszych latach był przedstawicielem wydawnictw „Puls Publication”, „Zeszyty Literackie” na Skandynawię i „Kontakt” na Szwecję. W latach 1987 – 1990 pełnił funkcję sekretarza Conference of „Solidarity” Support Organizations (CSSO).