Andrysiak Tomasz Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się 22 czerwca 1970 roku w m. Szczecin

Działalność opozycyjną rozpoczął już w szkole średniej. Od 1984 roku był kolporterem wydawnictw podziemnych i emigracyjnych w środowisku szczecińskich szkół średnich. W latach 1985 – 1988 organizował i koordynował kolportaż podziemnych wydawnictw na dużą skalę, w tym m.in. pism: „PWA”, „CDN”, „BIS”, „Lustro”, „A Cappella”, „Gryf”, „Termit”, „Grot”, „Solidarność Walcząca” i innych. Uczestniczył w akcjach ulotkowych na głównych ulicach Szczecina. W latach 1987 – 1988 był szefem grupy wykonawczej Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie (ps. Herkules), we własnym mieszkaniu tworzył i drukował plakaty FMW. Uczestniczył w happeningach FMW w Szczecinie. Zabezpieczał akcję palenia książeczek wojskowych. Do 1989 roku był członkiem Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Uczestniczył w akcjach malowania haseł na murach sowieckich jednostek wojskowych, komisariatach MO i tramwajach. Projektował i tworzył transparenty na manifestacje, wizytę Jana Pawła II w Gdańsku, pielgrzymki młodzieży do Częstochowy i Warszawy w rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W 1988 roku był członkiem Grupy Pomocowej przy parafii oo. Jezuitów, wspierającej sierpniowe strajki szczecińskie. Uczestniczył też w akcjach ulotkowych, w zbiórkach pieniędzy i współorganizował manifestacje. W latach 1986 – 1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1986 roku, po zatrzymaniu w czasie akcji ulotkowej, jako osoba niepełnoletnia został osadzony w Milicyjnej Izbie Dziecka. W 2013 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 411/2013 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.