Jaworski Andrzej (Kazachstan)

Zdjęcie

JAWORSCY – małżeństwo, Tatiana i Andrzej, rodzina repatriantów z Kazachstanu Północnego (miasto Kokszetau). Przyjechali do Polski w drugiej połowie lat 90. mieszkają w Szczecinie. Członkowie założonego w końcu lat 80. Polskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Polonia Północna w Kokszetau. Wielokrotnie gościli u siebie w mieszkaniu w Kokszetau przedstawicieli Autonomicznego Wydziału Solidarności Walczącej (Piotr Hlebowicz, Maciej Ruszczyński, Józef Janiszewski) którzy przyjeżdżali do Kazachstanu także w sprawach polonijnych. Współpracowali z Hlebowiczem i Ruszczyńskim w czasie kampanii na rzecz repatriacji Polaków z Kazachstanu do Polski (akcja rozpoczęła się na początku 1992 r.). Jaworscy użyczali swojego mieszkania i samochodu na wyjazdy po całym obwodzie Kokszetauskim (spotkania z Polakami).