Andrzejewski Dariusz

Zdjęcie

Urodził się 8 sierpnia 1960 roku w Poznaniu.

Wstąpienie do poznańskich struktur „Solidarności Walczącej” zaproponował mu Szymon Jabłoński. W ramach działalności w SW zajmował się drukiem podziemnych czasopism, w tym dwutygodnika „Solidarność Walcząca”. Kolportował te wydawnictwa na terenie Poznania. Brał udział w akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach, a także wielokrotnie w emitowaniu audycji podziemnego Radia „Solidarność Walcząca”. W 1986 roku został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa w trakcie akcji kolportożowej i aresztowany. Przebywał w areszcie sześć miesięcy.