Andrzejewski Faustyn

Zdjęcie

Urodził się 26 grudnia 1957 w Poznaniu.

Do struktur poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej”, dołączył w 1983 roku dzięki znajomości z Szymonem Jabłońskim. Był zaprzysiężonym członkiem tej organizacji. Składał przysięgę w obecności Macieja Frankiewicza i Szymona Jabłońskiego. W początkowym okresie swej aktywności zajmował się drukiem czasopism podziemnych, w tym m.in. dwutygodnika „Solidarność Walcząca”, okazjonalnie malował też antyreżimowe napisy na murach. Organizował działalność podziemnego radia „Solidarność Walcząca” w Poznaniu. Po aresztowaniu – należącego do SW – brata Dariusza Andrzejewskiego, wyjechał wraz z kilkoma kolegami do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie zaangażował się w życie polityczne polskiej emigracji. W 1988 roku, po wyjeździe Szymona Jabłońskiego z Niemiec do Kanady, przejął jego obowiązki przedstawiciela poznańskiego oddziału SW w RFN.