Angielczyk Hanna

Zdjęcie

Urodziła się 26 III 1948 r.

Brała udział w ostatniej wizycie ks. Jerzego Popiełuszki w Gdańsku. Malarka oraz poetka, pisała teksty, a także tworzyła grafiki. Była wierna ideałom Sierpnia ’80. W trakcie swojej działalności wspomagała m.in. Federację Młodzieży Walczącej. Jako animatorka, organizowała liczne spotkania i akcje antykomunistyczne. Po sobie pozostawiła wiele

niepublikowanych tekstów oraz wierszy. Zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach w 1989 r.