Aszkiełowicz Paweł

Zdjęcie

Urodził się 2 marca 1965 roku we Wrocławiu

Politolog. W latach 1982 – 1984 brał udział, a następnie organizował – wraz z działaczami „Solidarności Walczącej” i „Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk” – grupy samokształceniowe wśród młodzieży szkół średnich oraz akcje ulotkowe we Wrocławiu. W latach 1984 – 1989 należał do „Solidarności Walczącej”. Był jej zaprzysiężonym członkiem. Jednocześnie w tym samym okresie współpracownikiem „Niezależnego Związku Studentów”. Również z latach 1984 – 1989 działał jako wrocławski kolporter podziemnych czasopism w tym m.in. „Solidarności Walczącej”, „Solidarności Dolnośląskiej”, „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżących”, „Walki”, „Tygodnika Mazowsze” czy „PWA. Przeglądu Wiadomości Agencyjnych” oraz ulotek, plakatów, znaczków pocztowych, podziemnych, kalendarzy, książek i kaset magnetofonowych z zapisem wystąpień działaczy opozycji. Był także kurierem między Wrocławiem a Warszawą. W latach 1986 – 1987 współorganizował kilka emisji audycji podziemnego radia „Solidarność Walcząca” (grupa Jana Krusińskiego). W 1987 roku został dwukrotnie zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W latach 1988 – 1989 współpracował z podziemnym pismem ”Informator. Pismo TKS”. W dniach 6 – 7 maja 1988 roku, uczestniczył w strajku na Uniwersytecie Wrocławskim, zorganizowanym w geście solidarności ze spacyfikowaną przez władze Hutą im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. W latach 1989-1992 roku należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1987 – 1989 był rozpracowany przez Inspektorat II WUSW we Wrocławiu w ramach SOR o kryptonimie „Kefir”. W roku 2011 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2012 roku Medalem Pro Memoria.