Bąk Janina (Nowa Sól)

Zdjęcie

Działaczka Solidarności Walczącej, żona Szczepan Bąka. 11 grudnia 2010, we Wrocławiu, otrzymała Krzyż Solidarności Walczącej i przyznany przez premiera Mateusza Morawieckiego Medaly Stulecia Odzyskania Niepodległości.

U rodziłam się 1 września 1939 roku w Warszawie, tata Bolesław mama Anna Popławska.

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego Wychowawczyń Przedszkolnych w Warszawie z nakazu pracy w 1956 pracowałam w Wodynie w przedszkolu a następnie w latach 1959-1960 w Kamiennej Górze, jako kierownik przedszkola.

W 1960 roku wychodzę za mąż za Szczepana Bąk. W roku następnym przychodzi na świat nasza jedyna córka, Dorota i przeprowadzamy się do Nowej Soli gdzie pracowałam w aptece a od 1972 w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych DOZAMET.

W 1996 roku otrzymuję rentę rodzinną po zmarłym w 1989 roku mężu którą otrzymuję do dzisiaj. Obecnie jestem rencistką, z rentą poniżej średniej krajowej i mam pięcioro wnuków i trzech prawnuków.

W sierpniu i wrześniu 1980 roku gdy w kraju strajkowały liczne zakłady pracy mój małżonek pracujący także w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych zakłada Niezależne Samorządne Związki Zawodowe w naszym przedsiębiorstwie liczącym cztery tysiące pracowników. Wspomagam małżonka z całych sił.

Po 13 grudnia poszukuję męża w komisariacie milicji w Nowej Soli, w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze aż znalazłam Go w więzieniu w Głogowie gdyż podstępnie jeszcze przed północą został wywabiony z domu.

Po uwolnieniu Szczepana z internowania kontynuujemy działalność związkową w podziemiu. Zostaję kolporterem prasy podziemnej między Wrocławiem a Nową Solą. Wspólnie z mężem organizujemy spotkania konspiracyjne w naszym mieszkaniu, przepisuję teksty do prasy podziemnej na maszynie do pisania, Przez siostrę w Warszawie zapraszamy znanych i lubianych polskich artystów na prelekcje organizowane przy okazji Mszy Św. w intencji Ojczyzny czy Dni Kultury Chrześcijańskiej. Tak działamy do śmierci Szczepana, który nie doczekał wolności i zmarł 28 kwietnia 1989r.

Jestem zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej