Bąk Ryszard Marian

Zdjęcie

Urodził się w 1958 roku w m. Wrocław

Jako pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu, był współzałożycielem Komisji Strajkowej ZNTK oraz Związków Zawodowych „Solidarność”. Od września 1980 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Strajkowej, a od września 1980 roku do stycznia 1981 roku, funkcję skarbnika Komitetu Założycielskiego. W lipcu 1980 roku brał udział w strajku na terenie zakładu ZNTK. Od 26 do 31 sierpnia 1980 roku należał do Komitetu Strajkowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 do 15 grudnia 1981 roku był współorganizatorem strajku okupacyjnego. Jako uczestnik strajku został zatrzymany 15 grudnia 1981 roku i więziony w Areszcie Śledczym przy pl. Muzealnym we Wrocławiu. Dnia 17 grudnia 1981 roku została wydana decyzja o jego internowaniu. 24 grudnia 1981 roku został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Nysie. Zwolniono go na mocy decyzji z 26 lutego 1982 roku. 6 listopada 1982 roku został ponownie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Wyszedł na wolność 2 grudnia tego samego roku. W latach 1982 – 1983 uczestniczył w antyreżimowych manifestacjach i walkach ulicznych. W latach 1982 – 1984 należał do Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZNTK we Wrocławiu. W tym samym okresie był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany oraz poddawany rewizjom. W latach 1982 – 1985 prowadził drukarnię na potrzeby KRS Dolny Śląsk oraz ZNTK. Zajmował się również kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie swojego zakładu pracy. Współzakładał, redagował i drukował podziemne pismo „Iskierka”. Drukował też wiele innych tytułów wrocławskich pism podziemnych jak np.: „Z Dnia na Dzień”, „Jutrzenka” czy „Solidarność Walcząca”. Brał udział w zbiórkach pieniężnych na cele związkowe oraz na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. W 2021 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 95/2021 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.