Banach Jerzy

Zdjęcie

Urodził się 4 listopada 1952 roku w Łodzi, a zmarł 18 lipca 1992 roku w Łodzi.

W 1980 roku był zatrudniony jako pracownik techniczny na Uniwersytecie Łódzkim. We wrześniu 1980 roku był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Łódzkim. Został wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 28 stycznia 1982 roku został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Zwolniono go 8 sierpnia 1982 roku. Od sierpnia 1982 roku należał do TKZ „S” na UŁ, wraz z Rafałem Kasprzykiem współorganizował transporty sprzętu poligraficznego oraz kolportaż wydawnictw podziemnych. W latach 1986 – 1989 był współpracownikiem łódzkiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Wraz z Włodzimierzem Domagalskim współorganizował podziemną drukarnię offsetową, drukował niezależne pisma podziemne w tym m.in. takie jak: „Wolność”, „Unia”, „Solidarność Ziemi Łódzkiej” i „Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego”. Od 25 listopada 1981 roku do 21 lipca 1983 roku był rozpracowywany przez Wydział III-1 KW MO w Łodzi w ramach SOR o kryptonimie „Heca”.