Banaśkiewicz Edward Adam

Zdjęcie

Urodził się w 1964 roku w m. Brzesko

W latach 1981 – 1988 przynależał do podziemnej organizacji młodzieżowej „Osiedlowy Ruch Oporu Solidarności”, działającej na trzech krakowskich osiedlach: Na Kozłówce, Prokocim Nowy i Bieżanów Nowy. Brał udział w demonstracjach antykomunistycznych, akcjach ulotkowych, akcjach malowania antyreżimowych napisów na murach. Był związany również z „Solidarnością Walczącą” oraz Federacją Młodzieży Walczącej. W roku 1985 rozpoczął pracę w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Był zaangażowany w działalność struktur podziemnych podległych Tajnej Komisji Robotniczej Hutników. Od 26 kwietnia do 5 maja 1988 roku uczestniczył w strajku w Hucie im. Lenina, był też organizatorem tejże akcji strajkowej na Wydziale Walcowni Zimnej Blach. Pełnił funkcję członka Komitetu Strajkowego. W trakcie pacyfikacji strajku został zatrzymany 5 maja i ukarany aresztem przez kolegium do spraw wykroczeń. Zwolniono go 12 maja 1988 roku. W latach 1988 – 1989 brał udział w odtwarzaniu jawnych struktur „Solidarności” w Hucie im. Lenina. W roku 2020 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 125/2020 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.