Baran Maria

Zdjęcie

Urodził się w 1956 roku w m. Zgłobień

Pracowała w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Od roku 1981 należała do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywała stały kontakt z tworzącym się podziemiem „Solidarności”. W latach 1983 – 1987 należała do rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Wspólnie z Januszem Borowcem i Andrzejem Łyko prowadziła na terenie Archiwum Państwowego w Rzeszowie magazyn papieru i materiałów drukarskich. Uczestniczyła w kolportażu prasy podziemnej: przewoziła nielegalne druki z Krakowa, odbierała wydawnictwa podziemne z punktu kolportażowego przy ul. Grodzisko 1a w Rzeszowie. Brała też udział w akcjach ulotkowych m.in. w 1984 roku na Osiedlu 1000-lecia oraz okolicach ulicy Sportowej w Rzeszowie. Działając w strukturach „Solidarności Walczącej” rozprowadzała nielegalne wydawnictwa na terenie Rzeszowa. Uczestniczyła w akcjach organizowanych przez podziemną „Solidarność” takich jak: msze za Ojczyznę w rocznice wprowadzenia stanu wojennego, 3 Maja czy 31 sierpnia. W 1989 roku brała udział w reaktywowaniu jawnej działalności związkowej w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 203/2019 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.