Bartosiak Marek (Jastrzębie-Zdrój)

Zdjęcie

Urodził się 28 października 1961 roku w Nowym Dworze Gdańskim.

W 1984 roku ukończył Policealne Studium Reklamy w Katowicach.
W latach 1984–1985 był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 1985–1987 odbył zasadniczą służbę wojskową. W latach 1987–1990 pracował w Usługowej Spółdzielni Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. W kwietniu 1985 roku uczestniczył w głodówce rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Od 1986 roku współpracował z „Solidarnością Walczącą” i środowiskiem jastrzębskim KOS. Był kolporterem pism podziemnych m.in. „Bez Cenzury”. W latach 1987–1990 był zaangażowany w druk wydawnictw podziemnych, głównie ulotek i plakatów, natomiast od sierpnia 1988 roku w drukowanie pism w tym m.in.: „Gazeta Strajkowa”, „Solidarność Walcząca Jastrzębie”, „Przegląd Jastrzębski”. W 1987 roku został współtwórcą Niezależnej Organizacji Samoobrony zajmującej się głównie kolportażem ulotek. Od maja do sierpnia 1988 roku pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiego Komitetu „Solidarności”. W sierpniu 1988 roku współorganizował strajki w Jastrzębiu-Zdroju, odpowiadał za poligrafię, był też członkiem sztabu wspomagającego strajki działającego przy kościele NMP Matki Kościoła. Od 1988 roku pełnił funkcję przywódcy jastrzębskiej „Solidarności Walczącej”. Na przełomie 1988 i 1989 roku został współzałożycielem Radia „Solidarność Walcząca” w Jastrzębiu-Zdroju. W lutym 1989 roku brał udział w Zgromadzeniu Delegatów „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. W latach 1989–1990 szkolił drukarzy z Litwy i Ukrainy.