Basaj Jarosław Artur

Zdjęcie

Urodził się w 1967 roku w m. Warszawa

W latach 1982-1986, będąc uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Augustyna w Warszawie, rozprowadzał na terenie szkoły i poza nią Gazetkę Niezależnej Organizacji Młodzieżowej (GNOM), książki autorstwa Aleksandra Sołżenicyna, Georga Orwella, Józefa Mackiewicza oraz ulotki. Brał udział w antyreżimowych demonstracjach i uroczystościach religijnych o charakterze patriotycznym, współpracował z młodzieżową formacją KPN. W latach 1986 – 1989 był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej i Grup Oporu „Solidarni”. W ramach działalności w tych organizacjach kolportował ulotki, ubezpieczał akcje wywieszania transparentów, uczestniczył w manifestacjach, malował antyreżimowe napisy w miejscach publicznych. W 1986 roku podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Od maja 1988 roku był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na AM. Uczestniczył w większości inicjatyw organizowanych przez Zrzeszenie. 31 sierpnia 1988 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO na ul. Marszałkowskiej w Warszawie, podczas rozrzucania ulotek. Tego samego dnia przeprowadzono przeszukanie jego mieszkania. Odnaleziono w nim wydawnictwa „Solidarności Walczącej” i NZS. W wyniku powyższego, został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą 20000 zł grzywny. W wyborach 4 czerwca 1989 roku był mężem zaufania ówczesnego kandydata Komitetu Obywatelskiego na senatora Grzegorza Białkowskiego. W 2021 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 398/2021 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.