Bednarczuk Leszek

Zdjęcie

Urodził się 30 maja 1936 w Wilnie.

Językoznawca (języki polski, słowacki, irlandzki, języki celtyckie, bałkańskie i inne), indoeuropeista, celtolog.
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1987 roku profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1991 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności. Na swoim koncie naukowym ma wiele książek i artykułów z dziedziny językoznawstwa. Znawca dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, specjalista od Ordre de Bataille oddziału „Kmicica” oraz V Brygady Wileńskiej „Łupaszki”. W czasie wojny, jako dziecko, zetknął się z Zygmuntem Szendzielarzem „Łupaszką” w okolicach jeziora Narocz. W 1980 roku był współzałożycielem i działaczem NSZZ „Solidarność” w krakowskiej WSP. Jest współautorem trzech numerów podziemnego biuletynu pt: „LITHUANIA”, poświęconego Litwie, Litwinom i stosunkom Polsko – Litewskim (lata 1981, 1984, 1986). Od 1985 roku stały współpracownik Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” oraz krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Kolportował prasę niezależną na terenie WSP w Krakowie, był konsultantem historycznym redakcji podziemnego biuletynu „Solidarność Zwycięży” (potem „Solidarność Walcząca – Zwycięży”, a następnie – „Solidarność Walcząca” Oddział Kraków). Od 1988 roku był członkiem Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”.