Bednarczyk Adam

Zdjęcie

Urodził się w 1965 roku w m. Kraków

W 1981 roku, będąc uczniem szkoły średniej, współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1983 – 1985 był członkiem „Młodzieżowego Ruchu Oporu” w Krakowie, a następnie „Federacji Młodzieży Walczącej”. Uczestniczył w licznych manifestacjach antykomunistycznych, akcjach malowania antyreżimowych napisów na murach oraz w akcjach ulotkowych. Był zaangażowany w druk niezależnych pism „ABC”, „BMW”, „Pancernik Potiomkin”. Współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Brał udział w Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 roku w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 489/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.