Bednarz Łukasz

Zdjęcie

Urodził się w 1960 r. w Poznaniu

Od 1983 roku był aktywnym członkiem poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Zajmował się kolportażem i drukowaniem różnego rodzaju wydawnictw opozycyjnych. Przechowywał w domu duże ilości tychże wydawnictw i różnych innych związanych z konspiracją materiałów. Na początku 1984 roku, w podczas przeszukiwań domów ówczesnych znanych działaczy opozycyjnych, został zadenuncjowany, a w konsekwencji aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Przez około pół roku przebywał w Areszcie Śledczym w Poznaniu i poddawany był różnego rodzaju przesłuchaniom, mającym na celu wydanie i zdradzenie innych działaczy podziemia. Przez cały okres pozostawania w areszcie odmawiał udzielania jakichkolwiek informacji i podjęcia współpracy z SB. W połowie 1984 roku na mocy amnestii dla więźniów politycznych zwolniono go z aresztu.