Bełz Zbigniew (Gorzów Wlk.)

Zdjęcie

Urodził się 17 września 1955 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

W 1978 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1980 – 1981 pracował jako asesor w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim (oczekiwanie na nominację sędziowską przerwał stan wojenny). We wrześniu 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarności”, organizował też Komitety Założycielskie w sądach województwa gorzowskiego. W latach 1980 – 1981 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Od 19 lutego 1981 roku był członkiem KOWzP w Gorzowie Wielkopolskim. Od kwietnia 1981 roku członkiem ZR oraz członkiem KKK Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. 22 lipca 1981 roku został współzałożycielem Polskiej Partii Demokratycznej. Na przełomie września i października tego samego roku był delegatem na I KZD. Od 5 października 1981 roku pełnił funkcję członka prezydium KKR, a od października 1981 roku – członka redakcji „Przeglądu Demokratycznego”. W grudniu 1981 roku współorganiozwał MKS w Gorzowie Wielkopolskim. W okresie od 13 grudnia 1981 roku do 15 kwietnia 1983 roku ukrywał się. 13 czerwca 1982 roku został przewodniczącym gorzowskiego RKW. W tym samym roku współtworzył i współredagował wydawane przez RKW Gorzów Wielkopolski pismo „Feniks”. Stał się współzałożycielem gorzowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Od 11 listopada 1982 roku pełnił funkcję członka Rady „Solidarności Walczącej”. Od 14 marca 1983 roku przewodniczył Federacji Gorzowsko-Koszalińsko-Szczecińskiej „Solidarności”. 15 kwietnia 1983 roku został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. 27 września tego samego roku zwolniony po złożeniu deklaracji lojalności (opublikowanej 27 września 1983 roku w „Gazecie Lubuskiej”). Próbował (bez powodzenia) ponownie włączyć się w działalność podziemnej „Solidarności” w Gorzowie Wielkopolskim.