Bereszyński Zbigniew (Opole)

Zdjęcie

Urodził się 8 stycznia 1956 roku w Opolu.

1980 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1980 – 1984 był doktorantem na tej uczelni. W 2012 roku uzyskał stopień doktora. W 1973 roku w I LO w Opolu należał do opozycyjnie nastawionej grupy uczniów (m.in. z Andrzejem Jaroszem, Krzysztofem Tomańskim, Wiesławem Ukleją) przygotowującej dyskusje na tematy polityczne. W grudniu 1977 roku kolportował w Opolu tzw. listy gończe za Edwardem Gierkiem. W marcu 1978 roku został zatrzymany i był przesłuchiwany. W październiku 1980 roku współorganizował Niezależne Zrzeszenie Studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Opolu, następnie był jego współpracownikiem. Redagował niezależne wydawnictwa NZS WSI, w tym m.in. „Biuletyn Informacyjny NZS WSI”, „Informator NZS WSI”, „Opolitechnika”. W październiku 1980 roku wstąpił do „Solidarności” na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kwietnia 1981 roku działał w Studenckim KOWzP w Opolu. Współorganizował antyreżimowe manifestacje. Od września 1981 roku był redaktorem pism związkowych w ZR Śląsk Opolski „Prawda” i „Sygnały”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie i w Grodkowie. Został zwolniony 14 października 1982 roku. Po wyjściu na wolność organizował kolportaż podziemnych wydawnictw w Opolu w tym m.in. „Solidarność Opolską”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walczącą”, „Solidarność Dolnego Śląska”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”. W latach 1984 – 1989 współpracował z „Solidarnością Walczącą”. W latach 1984 – 1990 był autorem tekstów (ps. J.B., Jakub Broński, Jaromir Bilet, J. Bilet, Rafał Jaworski) w „Biuletynie Dolnośląskim”. W 1985 roku pełnił funkcję redaktora „Biuletynu Opolskiego”. W latach 1988 – 1990 współpracował z młodzieżowymi grupami opozycyjnymi w Opolu. Współorganizował demonstracje, akcje ulotkowe, akcje pisania listów i petycji przeciwko obradom Okrągłego Stołu i prezydenturze Wojciecha Jaruzelskiego. Był także jednym z inicjatorów utworzenia we wrześniu 1989 roku Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego skupiającej różne środowiska niepodległościowe. W 2001 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, jednakże odznaczenia tego nie przyjął od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Od 16 października 1973 roku do 11 lipca 1974 roku był rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Opolu w ramach SOS o kryptonimie „Powielacz”. Od 1977 roku do 23 marca 1978 roku w ramach SOR o kryptonimie „Fotograf”. Od 2 marca 1981 roku do 23 stycznia 1990 roku przez Wydział III KW MO/WUSW/Wydz. OKPP WUSW w Opolu w ramach KE o kryptonimie „Doktor”.