Bernacki Zdzisław

Zdjęcie

Urodził się w 1957 r. w m. Grodków

Od stycznia 1981 roku był zaangażowany w działalność Solidarności Rolników Indywidualnych. W okresie stanu wojennego współorganizował wiele pielgrzymek parafialnych. Jesienią 1982 roku rozpoczął w swoim domu druk ulotek i wydawnictw Solidarności RI: w listopadzie podziemnego czasopisma „Pokłosie”, następnie na przełomie roku 1983 i 1984 czterech numerów niezależnego pisma „Solidarność Chłopska” oraz czasopisma wiejskiego ruchu trzeźwościowego „Rewolucja Moralna”. Równolegle zajmował się także kolportażem „Biuletynu Dolnośląskiego” w swojej gminie i w gminach sąsiednich. 19 października 1983 roku został zatrzymany za posiadanie ulotki w akcji obejmującej całe ówczesne województwo opolskie. Następnie trafił do aresztu z zarzutami z art. 273 pkt. 2 kk i innymi, i postawiony w przed Sądem Rejonowym w Brzegu. Sądzono go na podstawie artykułów: 273,272, 282, 58, 10 k.k. Jeszcze w trakcie trwania postępowania sądowego, 8 marca 1984 roku, został zwolniony z aresztu. Jego sprawa nie została zakończona wyrokiem lecz umorzona na mocy amnestii z dnia 22 lipca 1984 roku. Zdzisław Bernacki nie zaprzestał wówczas działalności podziemnej, działał aktywnie do roku 1989. W dokumentach SB dotyczących Zdzisławowa Bernackiego prowadzono Kwestionariusz Ewidencyjny o kryptonimie „Grzywacz”. Zdzisław Bernacki jest autorem książki wspomnieniowej „Sprawa Dziennik Podejrzanego”, publikuje też swoją poezję w regionalnych wydawnictwach.