Berner Zofia

Zdjęcie

Urodziła się 23 marca 1941 roku w Łodzi, a zmarła 1 lutego 2010 roku w Łodzi.

W latach 1958 – 1959 była zatrudniona w Fabryce Kołder w Łodzi. W okresie od 1960 do 1962 pracowała w Chłodni Łódź. W latach 1962 – 1979 była pracownikiem łódzkiej Spółdzielni Pracy Inwalidów Pokój. W 1979 roku przeszła na rentę. We wrześniu 1980 roku wstąpiła do NSZZ „Solidarność” i weszła w skład KZ „S” w Spółdzielni Pracy Inwalidów Pokój w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła 13 grudnia 1981 roku w demonstracji przed siedzibą ZR Ziemi Łódzkiej. W 1982 roku współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy parafii oo. Jezuitów w Łodzi. Dostarczała żywność z własnych zapasów. W latach 1982 – 1988 kolportowała wydawnictwa podziemne, w tym książki wydawnictw: „Krąg”, „Myśl”, „CDN”, „NOWa”, Officyna Liberałów, Gryf Publications Ltd a także ulotki, znaczki poczt podziemnych, kalendarze, karty świąteczne (we współpracy z Zygmuntem Ciechańskim, Marianem Juraszczykiem, Heleną Pryczek, Józefem Krygielem, Władysławą Stolarczyk, Urszulą Jasińską, Iloną Ogińską i Janiną Pietrzak) oraz pism podziemnych: „Tygodnik Mazowsze”, „Wolna Solidarność”, „Biuletyn Łódzki”, „Solidarni. Wiadomości Wojenne”, „Głos Łodzi”, „Gotowość «S»”, „Senior «S»”. Brała udział w antyreżimowych demonstracjach w Łodzi. W styczniu 1982 roku została zatrzymana przez funkcjonariuszy MO na 48 godzin w KD MO Łódź-Śródmieście. Została skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wysokości 12000 zł. 12 listopada 1982 roku ponownie została skazana na karę grzywny w wysokości 15000 zł. 1 maja 1984 roku znów ją zatrzymano podczas demonstracji. Została wówczas pobita i przewieziona do szpitala św. Rodziny w Łodzi. 14 maja 1984 roku została przesłuchana w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście. W 1987 roku należała do zespołu redakcyjnego (z Z. Ciechańskim i Haliną Milińską) łódzkiego podziemnego pisma „Senior «S»”. Współpracowała z łódzką Solidarnością Walczącą. W 2007 roku otrzymała medal O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989.