Bielecki Rajmund

Zdjęcie

Urodził się w 1946 roku w m. Wolfenbüttel (Niemcy)

W marcu 1968 roku kierował strażą strajkową podczas strajku studenckiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, skutecznie broniąc wkroczenia na teren uczelni funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa podszywających się pod studentów. W ramach represji został zmuszony do powtarzania piątego roku studiów. W 1980 roku rozpoczął współpracę z Komitetem Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, przekazywał informacje o naruszeniach praw pracowniczych w łódzkich zakładach przemysłowych i kolportował niezależne pismo „Robotnik”. Od września 1980 roku działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy tj. Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi, gdzie przewodniczył Komisji Zakładowej. W latach 1980 – 1981 był członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry, a po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował jej tajną działalność. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 roku, koordynował akcję ulotkową w miejscu pracy. W 1982 roku zainicjował wydawanie łódzkiego pisma „Serwis Informacyjny «Solidarności»”, którego drukiem i rozpowszechnianiem zajął się osobiście. Kolportował również inne wydawnictwa podziemne w tym m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walczącą”, „Wolną Solidarność”, „Przedwiośnie”, „Jesteśmy”. Od 31 sierpnia 1982 roku do 10 grudnia 1982 roku był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 28/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.