Bieleń Adam (Wrocław-Wschowa)

Zdjęcie

We Wrocławiu drukował w latach 86-89,

W latach osiemdziesiątych drukował we Wrocławiu takie czasopisma podziemne jak: „Solidarność Walcząca” czy „Niezależne Pismo Regionu Ziemia Wschowska”. Był zaangażowany w kolportaż m.in. w Górze, Lesznie i Wschowie.