Bieliński Ireneusz

Zdjęcie

Urodził się w 1963 r. w m. Pogódki

Jako pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, uczestniczył czynnie w zorganizowanym tam strajku. Od grudnia 1987 roku należał do trójmiejskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Był też członkiem grupy „Solidarności Walczącej” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, kolporterem niezależnych pism, m.in. „Solidarność Walcząca – Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”, jak również wydawanych w tzw. drugim obiegu kart okolicznościowych, kalendarzy i książek. Brał udział w akcjach ulotkowych na terenie gdyńskiej stoczni, w organizowaniu kontrmanifestacji pierwszo i trzecio majowych oraz niezależnych obchodów i manifestacji patriotycznych. Działał w nieleganych strukturach NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. W roku 1988 kilkakrotnie zatrzymywany prewencyjnie. W styczniu 1989 roku został zwolniony z pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Wkrótce rozpoczął pracę w Stoczni im. Lenina w Gdańsku.