Bieliński Marek Jan

Zdjęcie

Urodził się w 1961 roku w m. Gdynia

W sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. We wrześniu tego samego roku został członkiem NSZZ „Solidarność” i wszedł w skład Komisji Wydziałowej na wydziale K-1. Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14-15 grudnia 1981 roku, brał udział w strajku na terenie ww. stoczni. W latach 1984-1989 był zaangażowany w działalność trójmiejskich struktur „Solidarności Walczącej”, w ramach której należał do grupy „sabotażowo-dywersyjnej”. Prowadził akcje skierowane przeciwko działaczom PZPR, zajmował się m. in. odcinaniem zasilania prądu i wrzucaniem świec dymnych do wentylatorów podczas zebrań partyjnych. Uczestniczył w kontrmanifestacjach pierwszomajowych, organizował niezależne obchody świąt państwowych. Prowadził też akcje propagandowe, malował na suwnicach antykomunistyczne hasła. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 515/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.