Bieniek Ryszard Feliks (Jastrzębie-Zdrój)

Zdjęcie

Urodził się w 1949 roku w m. Rozalin

Prowadził działalność opozycyjną zagrożoną represjami oraz odpowiedzialnością karną. Od 13 do 15 grudnia 1981 roku, oraz od 18 do 27 sierpnia 1988 roku, aktywnie uczestniczył w akcjach strajkowych w Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie” w Jastrzębiu – Zdroju. W trakcie protestu w sierpniu 1988 roku wchodził w skład tzw. straży strajkowej, przez co zwolniono go z pracy w kopalni. Został przywrócony do pracy, ale na niekorzystnych warunkach płacowych. W latach 1981-1989 zajmował się rozpowszechnianiem podziemnej prasy m.in. tytułów takich jak: „Manifeściak”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca” i „Szerszeń”. Brał udział w licznych protestach ulicznych, akcjach plakatowania oraz w mszach za Ojczyznę organizowanych w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 144/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.