Bieżuński Krzysztof Bogdan

Zdjęcie

Urodził się 14 maja 1960 roku we Wrocławiu.

W 1979 roku ukończył wrocławskie Liceum Samochodowe. W latach 1979 – 1980 pracował jako mechanik samochodowy we Wrocławskim Kombinacie Budowlanym. W latach 1980 – 1982 odbył zasadniczą służbę wojskową z czego lata 1981 i 1982 jako górnik dołowy w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju. W latach 1980–1985 był zatrudniony w MPK we Wrocławiu. Między 2 sierpnia a 1 września 1980 roku brał udział w strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu. Drukował także czasopismo „Komunikat” MKS we Wrocławiu. Od września 1980 roku był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14–18 grudnia 1981 roku, uczestniczył w strajku w KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju. W listopadzie 1982 roku zasilił szeregi „Solidarności Walczącej”. Od 1984 roku był jej zaprzysiężonym członkiem. Współpracował z Agencją Informacyjną Solidarność Walcząca. Drukował i kolportował pisma podziemne w tym m.in. tytuły: „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące”, „Replika”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Gencjana”, a także kalendarze, pocztówki oraz znaczków poczt podziemnych. W latach 1983 – 1985 kilkakrotnie był zatrzymywany. Od czerwca 1985 roku do roku 1988 w związku z przedstawieniem zarzutu o druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, w tym głównie czasopisma „Gencjana”, ukrywał się. 8 sierpnia 1985 roku sprawę poddano rewizji, w grudniu tego samego roku śledztwo umorzono. W latach 1988 – 1990 ponownie zatrudniono go w MPK. W roku 1990 został współzałożycielem Partii Wolności, w 2009 roku członkiem Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. W 2012 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.