Bitka Zbigniew Józef

Zdjęcie

Urodził się w 1957 roku w m. Opole

Był aktywnie zaangażowany w działalność niepodległościową już od 1976 roku, zajmując się głównie kolportażem wydawnictw bezdebitowych. We wrześniu 1980 roku założył i redagował czasopismo „Test. Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego”. W 1981 roku został aktywnym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej i współorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Współtworzył NZS w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, a następnie został wiceprzewodniczącym tej organizacji. W latach osiemdziesiątych organizował liczne protesty i manifestacje antyreżimowe m.in. marsz w obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. Uczestniczył w organizacji wykładów i odczytów. W latach 1982 – 1984 był związany z poznańskim czasopismem „Solidarność Walcząca”. W 2015 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 541/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.