Błaszczyk Ewa Jadwiga

Zdjęcie

Urodziła się w 1952 roku w m. Łódź

Mając kontakty z łódzkimi przedstawicielami Komitetu Obrony Robotników, przechowywała oraz kolportowała niezależne tytuły: „Puls”, „Robotnik”, „Solidarność z Gdańskiem”, wydawnictwa Instytutu Literackiego w Paryżu. Była członkiem NSZZ „Solidarność” w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Uczestniczyła w akcjach ulotkowych. W stanie wojennym współorganizowała mieszkania dla osób ukrywających się i wsparcie finansowe dla osób związanych z NSZZ „Solidarność”. 20 lutego 1982 roku została zatrzymana pod zarzutem rozpowszechniania – w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 20 lutego 1982 roku – nielegalnego biuletynu „Solidarność Walcząca”. Wyrokiem z 13 maja 1982 roku, Sąd Pomorski Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 20000 zł grzywny. W tym samym dniu opuściła Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 548/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.