Błażewicz Paweł

Zdjęcie

Urodził się 26 marca 1972 roku we Wrocławiu.

Jako nieletni brał czynny udział w działalności jednej z największych i najdłużej działających drukarń wrocławskich. Drukarnia ta, nieprzerwanie przez 5 lat – działała w jego domu rodzinnym, a następnie pod innymi adresami jako oficyna wydawnicza im. Grzegorza Przemyka we Wrocławiu. Na potrzeby konspiracji ta sama drukarnia wydawała często materiały pod szyldem Biblioteki „Wyrostka”, „Biblioteki Robotniczej” i innymi. Drukowała takie tytuły jak „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej”, „Wiadomości Bieżące”, a także różne materiały na zlecenie NZS oraz różnych organizacji zakładowych „Solidarności”. Paweł Błażewicz od roku 1982 do 1990 roku był zaangażowany w jej działalność pełniąc różne funkcje w tym jako kurier informacji i matryc, jako pomocnik drukarza, jako drukarz i kolporter między drukarnią a kolporterami pierwszego kontaktu. Ponadto w kwestiach niezwiązanych z Oficyną im. G. Przemyka uczestniczył w ubezpieczaniu odzyskiwania nadajników po emisji „Radia Solidarność”, klejeniu ulotek i pisaniu na murach. W trakcie nielegalnej akcji „Mozaika” – była to akcja liczenia uczestników reżimowych wyborów w 1988 roku – został zatrzymany do przeszukania w trakcie wykonywania zadania. Paweł Błażewicz współorganizował również nielegalną biblioteczkę szkolną w XIII LO im. Polonii Belgijskiej, współzakładał XIII Drużynę Harcerzy ZHR, a następnie został jej zastępowym. Dwukrotnie był zatrzymany w czasie manifestacji i przewieziony – za pierwszym razem – do siedziby SB na ul. Łąkową, za drugim razem – na komendę na ul Grunwaldzkiej we Wrocławiu.