Bogdanowicz Mariusz

Zdjęcie

Od 1976 roku, jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Szczecinie, działał w antykomunistycznej organizacji „Młodzież Orlętom Lwowskim”. Uczestniczył w akcjach malowania haseł antyreżimowych na murach. W ramach współpracy z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela kolportował antyreżimowe ulotki na terenie Szczecina. W 1977 roku rozpoczął aktywną działalność w Duszpasterstwie Akademickim przy Kościele oo. Jezuitów w Szczecinie. Brał udział w spotkaniach organizowanych przez powyższy ośrodek, podczas których nawiązał kontakty z działaczami opozycyjnymi (m.in. ze współorganizatorem szczecińskiego ROPCiO i SKS – ks. Hubertem Czumą ). W sierpniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Odra” w Szczecinie. W latach 1985-1989 był członkiem „Solidarności Walczącej”. W tamtym okresie brał udział w licznych manifestacjach ulicznych, a także zajmował się drukowaniem i kolportażem pisma społeczno-politycznego „Gryf”. W 2017 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.