Bomba Tomasz

Zdjęcie

Urodził się w 1968 roku w m. Wrocław

Już jako uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 we Wrocławiu był zaangażowany w działalność opozycyjną. W latach 1986 – 1988 redagował i kolportował niezależne czasopisma młodzieżowe „Banita” i „Szkoła”. Zajmował się również kolportażem takich tytułów prasy podziemnej jak: „Z Dnia na Dzień”, „Region”, czy „Solidarność Walcząca”. Współorganizował emisje audycji radia „Solidarność Walcząca”. Brał udział w wielu akcjach protestacyjnych organizowanych przez „Międzyszkolny Komitet Oporu”, „Ruch Wolność i Pokój” oraz happeningach „Pomarańczowej Alternatywy”. 31 sierpnia 1987 roku uczestniczył w demonstracji przed Zakładami Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu, za co razem z innymi uczestnikami protestu, został zatrzymany i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 384/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.