Borowiec Janusz Witold

Zdjęcie

Urodził się w 1956 roku w m. Rzeszów

Od 1981 roku pracował w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. W tym samym roku został inicjatorem utworzenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Archiwum Państwowym w Rzeszowie, gdzie pełnił następnie funkcję sekretarza. W latach 1984 – 1987 należał do rzeszowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W tym okresie wraz z innymi pracownikami – Marią Baran i Andrzejem Łyko, prowadził w Archiwum Państwowym w Rzeszowie magazyn papieru na potrzeby „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w „Solidarności Walczącej” kilka razy brał udział w kolportażu nielegalnych ulotek i prasy podziemnej. Przewoził również z Andrzejem Łyko maszynę do pisania oraz matryce drukarskie. Uczestniczył również w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez podziemne struktury „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”. W 2014 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 281/2014 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.