Borowska Maria

Zdjęcie

Urodziła się w 1939 roku w m. Stanimierz

W latach 1982-1989 była aktywną współpracowniczką podziemnych struktur „Solidarności” Regionu Mazowsze. Wykonywała zadania kurierskie, przewożąc hurtowe ilości nielegalnych pism do Krakowa, Wrocławia i Zgorzelca, m.in.: „Tygodnika Wojennego”, „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze” oraz książek wydawnictw: NOWa, Krąg, CDN. Była współpracowniczką Grup Oporu Solidarni. Odpowiadała za przygotowanie transparentów. Wykonywała prace introligatorskie w Oficynie Wydawniczej „Rytm”. Była związana z parafią św. Stanisława Kostki w Warszawie, w której tworzyła dekoracje do Mszy za Ojczyznę, organizowała pomoc represjonowanym i ich rodzinom. W latach 1987 – 1989 była członkiem warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej” i „Polskiej Partii Niepodległościowej”. Udostępniała swoje mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk wydawnictw podziemnych. W 2015 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 roku Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2016 roku uzyskała status działacza opozycji antykomunistycznej przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.