Bosakowska Janina Krystyna

Zdjęcie

Urodziła się w 1959 roku w m. Lubawka

W działalność opozycyjną zaangażowała się w drugiej połowie lat 70., podejmując – wraz z mężem Romualdem – współpracę z czołowymi działaczami Komitetu Obrony Robotników. W mieszkaniu państwa Bosakowskich drukowano ulotki, podziemne wydawnictwa książkowe, czasopisma niezależne i biuletyny, takie jak: „Jesteśmy”, „Robotnik” czy „Solidarność Walcząca”. Bosakowska zajmowała się głównie składaniem wydawnictw drugiego obiegu warszawskiej Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWa” oraz działającej w Łodzi – od kwietnia 1981 roku aż do 13 grudnia tego roku – Międzyzakładowej Oficyny Wydawniczej „MOWA”. Kolportowała bibułę, pełniła rolę łącznika w kontaktach z osobami zaangażowanymi w druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W okresie stanu wojennego i po jego zakończeniu organizowała pomoc dla rodzin internowanych i aresztowanych. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 279/2017 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.