Brewczyk Michał Eugeniusz (Rybnik)

Zdjęcie

Urodził się w 1970 roku w m. Wodzisław Śląski

Działalność podziemną rozpoczął w 1986 roku tworząc nieformalną grupę młodzieżową wspomagającą działalność podziemnych struktur „Solidarności”. W 1988 roku, w Rybniku, założył „Klub Młodzieży Solidarnej” i wszedł również do struktur „Solidarności Walczącej”. Pod koniec lat osiemdziesiątych współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów na Politechnice Śląskiej. Pomagał w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Przed wyborami w czerwcu 1989 roku współpracował z Komitetem Obywatelskim w Rybniku w ramach akcji informacyjno-plakatowej. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 144/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.