Bryjak Jan

Zdjęcie

Urodził się 19 marca 1963 w Długopolu na Podhalu.

Działacz Solidarności Rolników Indywidualnych szczebla wiejskiego. W latach 1983 – 1989 był współpracownikiem Porozumienia Prasowego “Solidarność Zwycięży”. W latach 1984 – 1989 współdziałał z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników. W latach 1985 – 1989 był członkiem krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Mąż Joanny z domu Hlebowicz, zięć Anny i Jerzego Hlebowiczów. W latach 1983 – 1984 pomagał przy budowie bunkra – drukarni „Wilno im. generała Leopolda Okulickiego – Niedźwiadka”, która powstała pod zabudowaniami gospodarczymi Anny i Jerzego Hlebowiczów w Zagórzanach koło Wieliczki. Drukarnia funkcjonowała nieprzerwanie przez cały okres konspiracji. Bryjak, jako właściciel samochodu Nysa, a następnie samochodu UAZ, zapewniał regularny transport (na przemian z Witoldem Batorem i Jerzym Hlebowiczem) wydrukowanych w drukarni pism niezależnych – m. in. „Solidarność Zwycięży”, „Solidarność Walcząca”, Kurierek „B”, ulotek, sprzętu poligraficznego, papieru, farby drukarskiej. Przywiózł też z Warszawy nowy offset. Transportował działaczy „Solidarności Walczącej”, PP „SZ” i OKOR na spotkania konspiracyjne. Uczestniczył czynnie w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez gruszowską parafię. Przewoził pomoc humanitarną organizowaną przez ks. Kazimierza Puchałę dla rodzin osób internowanych i uwięzionych, a także dla drukarzy, kolporterów i ich rodzin. Jan Bryjak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.