Bryjak Joanna Katarzyna

Zdjęcie

Urodziła się 28 października 1964 w Olsztynie, zmarła 9 marca 2011 w Łapanowie k/Krakowa.

Córka Anny i Jerzego Hlebowiczów, siostra Piotra Hlebowicza. W latach 1982 – 1989 współpracowała z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży”, w latach 1984 – 1989 z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników, w latach 1985 – 1989 z krakowskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. Pomagała w druku ulotek i prasy niezależnej m.in. „Solidarność Zwycięży”, „Kurierek B”, „Solidarność Rolników”. W sytuacjach awaryjnych podejmowała się funkcji kurierskich. Wielokrotnie, razem z rodziną, organizowała papier do druku wydawnictw podziemnych. Joanna Bryjak pomagała również bratu Piotrowi Hlebowiczowi przy budowie bunkra – drukarni, a także w wykonywaniu linorytów do odciskania plakatów, oraz w samej ich produkcji. Brała aktywny udział w okolicznościowych uroczystościach patriotycznych, organizowanych przez ks. Kazimierza Puchałę w gruszowskim kościele. W 2009 roku odznaczono ją Złotym Krzyżem Zasługi. W 2020 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP pośmiertnie nadano Joannie Katarzynie Bryjak Krzyż Wolności i Solidarności.