Brzechczyn Krzysztof

Zdjęcie

Urodził się 5 lipca 1963 roku w Kaliszu.

Historyk, nauczyciel akademicki. Profesor nauk humanistycznych UAM.
Od września do grudnia 1981 roku był redaktorem pisma samorządu uczniowskiego Liceum Ekonomicznego w Kaliszu „Głos Ucznia”. W latatch 1983 – 1985 należał do samorządu studenckiego UAM, pełnił także funkcję redaktora naczelnego gazetki ściennej Samorządu Studenckiego „Paranoik” i kolportował wydawnictwa niezależne. W latach 1985 – 1986 należał do redakcji pisma Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość „Strzecha”. W latatch 1986-1987 współpracował z tym pismem. Był autorem artykułów w takich podziemnych tytułach jak: „Cordis”, „Przyjaciel Nauk”, „Spartakus”, „Głos Poznańskich Literatów”, „Czas Kultury” i „Strzecha”. W latach 1987 – 1990 był zatrudniony jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu. 9 marca 1989 roku został inicjatorem powołania Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Pracowników Oświaty, Kultury i Wychowania w Kaliszu (we współpracy z Bohdanem Maryniukiem, Joanną Molską i Kazimierą Wiatrowską). Od 30 maja 1989 roku pełnił funkcję sekretarza Komitetu Zakładowego Pracowników Oświaty i Wychowania w Kaliszu. Od listopada 1989 roku był przewodniczącym Koła „Solidarności” w kaliskiej Szkole Podstawowej nr 11. Od 11 kwietnia do czerwca 1989 roku Krzysztof Brzechczyn, był członkiem Grupy Inicjatywnej KO przy Tymczasowym Zarządzie Regionu „Solidarność” oraz delegatem na II Walne Zgromadzenie Delegatów Region Wielkopolska Południowa w Kaliszu. W latach 1989 – 1990 pełnił funkcję redaktora i był współpracownikiem pism „Solidarności” Regionu Wielkopolska Południowa w Kaliszu takich jak: „Wolne Słowo”, „Wiadomości Dnia”, „Impuls” czy „Belfer”. 17 września 1990 roku wystąpił z „Solidarności”. W latatch 1991 – 1996 był członkiem redakcji „Kwartalnika Politycznego Solidarność Walcząca” w Poznaniu. W 1999 roku został laureatem nagrody rektora UAM II stopnia za książkę „Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne.”