Brzeźniak Stanisław

Zdjęcie

Urodził się 5 czerwca 1962 roku w m. Oświęcim

Od jesieni 1980 roku, jako pracownik Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu, a następnie Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze” należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku w ww. kopalni. Następnie był zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Od 1984 roku należał do Konfederacji Polski Niepodległej, związany był także z „Solidarnością Walczącą”. Kolportował wydawnictwa podziemne, uczestniczył w antyreżimowych manifestacjach. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 456/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.