Budzyński Robert

Zdjęcie

Urodził się w 1961 roku w Poznaniu, zm. 12 lutego 2010 roku tamże.

Był zaprzysiężonym członkiem poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W grudniu 1983 roku w obecności m.in. Macieja Frankiewicza, złożył przysięgę „SW”. Od grudnia 1983 roku do początku 1986 roku był zaangażowany w drukowanie bezdebitowych wydawnictw „Solidarności Walczącej” oraz zajmował się kolportażem podziemnych książek historycznych, niezależnych miesięczników m.in. „Czas” i „Niepodległość”, jak również kalendarzy „SW”. Uczestniczył aktywnie w antyreżimowych manifestacjach rocznicowych w stanie wojennym. Od 1987 roku ponownie zaangażował się w kolportaż prasy podziemnej. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 453/2017 – nadano mu pośmiertnie Krzyż Wolności i Solidarności.