Bujwicki Bernard (Białystok)

Zdjęcie

Urodził się 16 lutego 1946 roku w Kamienicy k/Sokółki.

W 1968 roku, jako student Politechniki Krakowskiej czynnie uczestniczył w wydarzeniach marcowych będąc członkiem „Komitetu 25”. Od 1980 roku był członkiem NSZZ „Solidarność”. W listopadzie tego samego roku został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w PZWR „Wodrol” w Białymstoku. Od 12 września do 6 października 1980 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego pierwszego MKZ w Białymstoku. Od 12 października do 16 grudnia 1980 roku był członkiem Prezydium drugiego MKZ. Współtworzył i redagował „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ Solidarność”. Był delegatem na Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok w czerwcu 1981 roku oraz delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku został internowany. Pierwotnie osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, później w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania w kwietniu 1982 roku kontynuował aktywną działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Był jednym z sygnatariuszy „Apelu 100”, współzałożycielem podziemnego pisma „Słowa” i „Solidarność Walcząca” w Białymstoku. Ze względu na swą działalność był wielokrotnie przesłuchiwany i kontrolowany operacyjnie aż do roku 1989. W 2015 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 513/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.