Cembrowski Marian Jan

Zdjęcie

Urodził się w 1951 roku w m. Brzozowa

Był zatrudniony w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Aktywnie uczestniczył w wydarzeniach Grudnia ’70, Stycznia ’71 oraz Sierpnia ’80 w Szczecinie. W grudniu 1970 roku brał udział w starciach ulicznych pod Komitetem Wojewódzkim PZPR i KW MO w Szczecinie. W dniach 18 – 22 grudnia 1970 roku uczestniczył w strajku okupacyjnym na terenie Stoczni Szczecińskiej. W styczniu 1971 roku został członkiem Komitetu Strajkowego, po czym podjął działalność w Komisji Robotniczej oraz został członkiem Informacji (Propagandy). W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W latach 1982 – 1989 działał w strukturach podziemnej „Solidarności”, kolportował niezależne wydawnictw takie jak: „Jedność”, „Grot”, czy „Solidarność Walcząca”. Organizował pomoc dla pracowników zwalnianych z pracy i osadzonych w więzieniach oraz ich rodzin. Uczestniczył protestach i manifestacjach antyreżimowych. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 496/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.