Chmielarczyk Robert

Zdjęcie

Urodził się 23 kwietnia 1964 roku we Wrocławiu.

Był współpracownikiem „Solidarności Walczącej”, działającym głównie na terenie Wrocławia. Brał udział w akcjach malowania antyreżiomowych napisów na murach oraz w akcji współtworzenia grupy samokształceniowej. Jesienią 1980 roku został współpracownikiem Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej oraz jego pism “Quo Vadis” i “Ukosem”. Od grudnia 1981 roku kolportował wydawnictwa podziemne. W maju 1982 roku został współzałożycielem i przewodniczącym Polskiej Niezależnej Organizacji Młodzieżowej. Od grudnia 1982 roku do grudnia 1983 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego podziemnego pisma „Młodzież”. Organizował szkolenia drukarskie prowadzone przez „Solidarność Walczącą”, kolportował prasę SW. W grudniu 1983 roku został zatrzymany przez SB po rewizji przeprowadzonej w jego mieszkaniu. Został zwolniony po 48 godzinach w związku z brakiem dostatecznych dowodów na prowadzenie działalności podziemnej. Od 1984 roku współpracował, a następnie stał się jedną z najważniejszych postaci podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. Robert Chmielarczyk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta.