Chmielowska Janina Jadwiga

Zdjęcie

Urodziła się 29 czerwca 1954 roku w Sosnowcu.

W 1978 roku ukończyła Wydział Automatyki i Informatyki Politechniki Ślaskiej. W latach 1974 – 1978 należała do SZSP oraz Duszpasterstwa Akdemickiego. W latach 1978 – 1981 była projektantką systemów komputerowych w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. W latach 1978 – 1980 zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych takich jak „Robotnik”, „Opinia” czy książki NOWej. We wrześniu 1980 roku wstąpiła do NSZZ „Solidarność”. Współorganizowała Komitet Założycielski w Instytucie Systemów Sterowania, była także członkiem Zarządu MKZ Katowice. Od lutego 1981 roku należała do Koła Obrońców Osób Więzionych za Przekonania, a następnie do Regionalnego Koła Obrońców Osób Więzionych za Przekonania. W lipcu i w grudniu 1981 roku była delegatem na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Była również członkiem ZR. W dniu wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, zaczęła się ukrywać. Ukrywała się do 1990 roku m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu czy Rycerce Górnej. Od 10 kwietnia 1982 roku do 1 sierpnia 1990 roku była poszukiwana listem gończym. W latach 1982 – 1989 założyła i przewodziła RKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Była zaangażowana w druk i kolportaż prasy podziemnej, była także autorką artykułów w pismach podziemnych takich jak: „WiS”, „PIK” czy „Punkt”. W roku 1985 zasiliła szeregi „Solidarności Walczącej”, pełniła funkcję przewodniczącej jej katowickiego oddziału. W latach 1988 – 1989 była osobą, która podpisywała dokumenty w imieniu Komitetu Wykonawczego „Solidarności Walczącej”. Była wiceprzewodniczącą „Wydziału Wschodniego” po 1990 roku. W latatch 1990 – 1992 współtworzyła Ośrodek Informacyjny Wschód w Warszawie oraz Fundację Wschodnią Wiedza. Współpracowała z Instytutem na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zawodowo związana z mediami. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Rząd RP na Uchodźstwie. W roku 1990 otrzymała Krzyż Semper Fidelis od Związku Solidarności Polskich Kombatantów, w 2007 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 została odznaczona orderem Za Zasługi Wobec Litwy. Od 17 lutego 1981 roku do 1988 roku rozpracowywana przez Wydział V-1/III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE/SOR o kryptonimie „Elektra”, następnie od 4 kwietnia 1988 roku do 6 marca 1990 roku przez Wydział III-1/Inspektorat II WUSW w Katowicach w ramach SOR o kryptonimie „Ośmiornica”.