Chorzępa Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się 20 stycznia 1953 roku w Sokołowie Małopolskim.

Od 1978 roku, wraz z ojcem, był zaangażowany w ujawnianie zbrodni NKWD w Turzy k. Sokołowa Małopolskiego. W 1980 roku związał się „Solidarnością Wiejską”. Od 30 grudnia 1980 roku do lutego 1981 roku brał udział w strajkach chłopskich w Ustrzykach Dolnych i siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie. Organizował wówczas zaplecze żywnościowe. W 1981 roku został wiceprzewodniczącym Zarządu Gminnego „S” RI w Sokołowie. Wraz z żoną Marią współorganizował Duszpasterstwa Rolników w Górnie, Łowisku, Leżajsku i Sokołowie Małopolskim. W listopadzie 1983 roku był współzałożycielem i członkiem Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników. W latach 1984 – 1987 pełnił funkcję łącznika z rzeszowskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. W sierpniu 1985 roku został jednym z redaktorów biuletynu informacyjnego RKOR „Wieś Polska”. Nadal pozostawał zaangażowany w przywracanie pamięci o obozie NKWD w Trzebusce k. Sokołowa Małopolskiego. 11 listopada 1988 roku zorganizował Mszę świętą w intencji pomordowanych tamże. Kolportował wydawnictwa podziemne w tym m.in. „Wieś Rzeszowską”, „Bieszczadnik”, „Solidarność Rolników”, „Wieści”. 5 marca 1989 roku został przewodniczącym WKZ „S” RI w Rzeszowie. Był delegatem na Krajowy Zjazd „S” RI. W tym samym roku wziął udział w kampanii wyborczej KO (prowadził spotkania przedwyborcze). Od 1988 roku należał do Niezależnego Ruchu Ludowego. W 2016 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Od sierpnia 1982 roku do października 1987 roku był rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR o kryptonimie „Pięść”. Od listopada 1987 roku do marca 1989 roku przez Wydział VI WUSW w Rzeszowie w ramach SOR o kryptonimie „Kora”. Od marca do października 1989 roku, w ramach KE o kryptonimie „Kmieć”.